Pozastavení některých činností pro rekonstrukci

Pozastavujeme některé činnosti z důvodů pravidel a nařízení, která se dotýkají územního rozhodnutí a ochranných pásem.

Předběžná izolace přední části domu a schodiště – se dotýkáme ochranného pásma vedení Cetinu.
Bude tak provedena rekonstrukce schodiště a zábradlí. Boční strany s nadzemní rezervou pro izolaci pozdější.

Příprava podkladu pro plošinu – se dotýkáme ochranného pásma vedení Cetinu.

Příprava pro celkovou izolaci domu – se dotýkáme ochranného pásma vedení Cetinu, PRE, Voda, Plyn, Pražská teplárenská, T-mobile.

Momentálně hledáme vhodný inženýring pro vypracování podkladů pro územní rozhodnutí.
– Schválení souhlasu vlastníků pro umístění a vytvoření podkladu pro plošinu.
– Povolení pro vstup do ochranných pásem.
– Zpracování podkladů a souhlasu pro Odbor výstavby – Oddělení územního řízení Praha 11

Platnost ÚR je pak na dva roky pro realizaci.

Napsat komentář