Předpis 2023-24

Vážení obyvatelé našeho domu SVJ Bachova 1568

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat,
abyste v rámci úpravy svých záloh posečkali do měsíce června – července, kdy budou nové předpisy již finálně zpracovány a předány.

Chápeme, že poslední vyúčtování Vás opět překvapilo,
ale již nyní pracujeme s předpisem na nových zálohách na služby.

Od 1.6. bude pro každou bytovou jednotku nový předpis záloh na služby !!!!

Zálohy se snažíme navýšit s rozumem tak, abychom pokryly zálohy na služby našeho domu, ale stejně tak hledáme i další možnosti, kde případně cenu snížit, a ještě budeme vše konzultovat na brzkém shromáždění (květen) s vlastníky BJ a Městskou částí Praha 11.

Snižování neměřených záloh (popelnice, úklid, výtah a společná elektřina), tak jak budou nově rozepsány, již nebude možné, jelikož je počítáno se 100% pokrytí záloh na služby, abychom nedopláceli s Fondu Oprav, který je využíván pro opravy a rekonstrukce domu.
Schválení udělení pravomoci pro úpravy předpisu na služby pro výbor a JMM proběhlo na shromáždění konaného dne 10.10.2022.

Pochopitelně si pak svoje měřené zálohy (teplo, teplá voda a vodné stočné) můžete preventivně navýšit nebo upravit po konzultaci a doporučení s naší kolegyní pro předpis nájmu.

Zamyslet by se měli pak především i ti, kteří nemají u své jednotky nahlášeny další osoby, jež s nimi sdílí společnou domácnost!

Pro členy SVJ je k disposici na vyžádání k nahlédnutí ceník služeb pro náš dům: PŘEDPOKLAD NÁKLADŮ 2023.

S pozdravem
Předseda SVJ Bachova1568
Tomáš Tuček