Domovní řád

Postupně zjišťuji nedostatky na úpravu domovního řádu a prodloužení prací v domě. Vzhledem k tomu, že jsem se začal dívat na klid v domě z dalších pohledů, pomalu spěji k tomu, že bych jej ponechal beze změn, jelikož v době navrhování domovního řádu, jsem k určitým věcem zřejmě měl nějaký důvod. Domovní řád je schválen členy SVJ a tedy záleží jen na výboru, co členům přednese za změny a úpravy. Na dalším shromáždění pak dojde ke schválení, tedy ne dříve než během roku 2016.

A) Již nemám malé děti, tedy když bych je dovedl s družiny domu a měl bych se s nimi učit, psát úkoly, trochu vydechnout, dělat jim večeři a zklidnil je tak, abych je uložil pak ke spaní, vidím zde prodloužení doby (na vrtání, tlučení a jiný nepříjemný rámus) naprosto nevhodné.

B) K večeru si většina z nás chce fakt odpočinout po těžkém dni, např. někdo se dálkově po práci doučuje, připravuje k testům na zkoušky a pod., nebo prostě je rád, že může doma v klidu vydechnout.

C) Jestliže dělám rekonstrukci, tak si na ní prostě udělám čas a nebudu to svádět na práci, že mám čas až večer. Tedy buď na to časově mám, nemám, nebo si na to někoho vezmu.

Na dalším shromáždění, po dohodě s výborem, nechám maximálně schválit práce v sobotu v čase 11-16 hodin, což si myslím, že je dostačující. Za předpokladu, že to budou práce v čase delším jak 1h, bude předem informace v domě, nebo skrze internetové stránky, že bude sobota narušena. Více bych asi domovní řád neměnil. I za stávajících podmínek se všechny úpravy a rekonstrukce do dnešního dne zvládly i za cenu toho, že bylo potřeba někoho upozornit na platnost domovního řádu, ať už to byla jednotka SVJ nebo MČ.

Citace současného platného domovního řádu článek III. /2

2. Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky, mohou být prováděny pouze
v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod., přičemž vlastník jednotky je povinen zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období. Hlučné práce prováděné v jednotce déle než 30 dnů v jednom kalendářním roce jsou považovány za obtěžování hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání sousedních jednotek.

3. Vlastník jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce hlučné práce trvající déle než jednu hodinu za jeden den, nebo méně než jednu hodinu za jeden den, ale po více než pět po sobě jdoucích dnů, je povinen informovat písemně o svém záměru výbor a uživatele sousedních jednotek (vyvěšením na nástěnku). V této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení tohoto domovního řádu při provádění prací.

Celý domovní řád (pdf)