Stříška nad schodiště a další.

Zahájili jsme poptávku na realizaci zastřešení schodiště. Distribuce zápisu z posledního “diskuzního” shromáždění. Probíhá sestavení anketního hlasování – náhrada za poslední neusnášeníschopné shromáždění.

Zápis ze shromáždění

Poslední shromáždění bylo pojato spíše jako otevřená diskuze. Nedostavilo se nám právní se svým počtem jednotek za MČ11 a tak se to pojalo jako diskuse. … číst dále

Vyklizení sklepů a další.

Vyklizení sklepů bylo dokončeno. Děkujeme, prozatím neznámým, brigádníkům, kteří sklepy vyklidili podle představ. Ostatní bude projednáno na shromáždění. Dostali jsme protokol z revize PO. Jelikož … číst dále

Příprava shromáždění duben.

Včera proběhla schůze výboru abychom urovnali témata pro shromáždění 2024. Zároveň jsme uvítali vyklizení společných prostor, i když anonymem, jelikož nás nikdo neinformoval. Jestli zbytek … číst dále

Jarní úklid domu

Vyklizení společných prostor – sklepy Vyklizení společných prostor – chodby Postupný generální úklid domu

Odečty nákladů

V minulém roce 2023 se čerpal elektrický proud a voda na opravy našeho domu. S předpisem, techniky a společností Profitherm řešíme, jak poměrnou část (rozdíl … číst dále

Odvzdušnění topení

Během 48. týdne se budeme snažit ve spolupráci s BJ odvzdušnit topnou soustavu. Koncem týdne pak proběhne celkové odvzdušnění v 7.p. Spoléháme na Vaší spolupráci.

Zápach z kanalizace

Minulý týden byl v domě cítit zápach z kanalizace. Tuto skutečnost jsme prověřili a nalezli příčinu v netěsnostech uzávěru technických šachet. Uzávěry byly zkontrolovány, usazeny … číst dále

Chyby na STA

Poruchy na STA průběžně řešíme, mate-li problém s příjmem TV přes STA, prosíme o nahlášení budeme Vás informovat o řešení.