Rekonstrukce schodiště

Dokončena rekonstrukce schodiště
Probíhá nashromáždění dokumentace a finální předání / převzetí.
Drobné opravy budou dokončeny v teplejších dnech (spáry na podestě, spáry na schodech, mřížka u vchodu)

29.1.2024 – Zábradlí dokončeno
Na naši žádost bylo zhotoviteli vráceno do reklamace zábradlí, které nám nevyhovovalo, jak po stránce provedení, tak i p o stránce estetické. Po vzájemné dohodě byl nalezen nový dodavatel a postupně se zahájila instalace nového zábradlí před koncem roku 2023. Nyní byla provedena instalace výplně, která se vyráběla na míru do instalovaného zábradlí.

5.1.2024 – Přidání protiskluzový pásků
Schody se ošetřili chemií, již by neměly tak klouzat a byly doplněny dalším protiskluzovým, širokým páskem.

 


Závěrečná zpráva z rekonstrukce schodiště

V rámci Vašich připomínek na podnět pana Jurkanina uvádím pár skutečností –

Čas realizace byl původně stanoven 03–04/2023, bohužel  si nikdo asi neuvědomil, že jsme museli čekat na dokončení fasády, a především dokončení vedení UPC/Vodafone, které jsme nemohli ovlivnit

Dále na základě nečinnosti UPC/Vodafone byl podepsán dodatek, ze kterého cituji:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno podle okolností povětrnostních vlivů a počasí na základě technologických postupů použitých materiálů.
Termín zhotovení byl domluven 05–07/2023. Nakonec byly samotné práce zahájeny 17.5. 2023 viz: https://bachova1568.cz/rekonstrukce-schodiste/

Nečekané nás překvapilo zvětrání schodů po odstranění původního povrchu, tedy se muselo udělat nové bednění a schody vybetonovat nové, samotný provoz v domě způsobil některé komplikace, kdy se musela dlažba asi 6x překládat, jelikož byla několikrát bezohledně při pokládce rozšlapána, máme i viníky, ale nic si na nich nevezmeme.

Co se týče zábradlí bylo vyměřeno podle původního schodiště.
Při instalaci se přistoupilo na kompromis pro předělání, kdy vznikl nepatrný rozdíl v uchycení.
Vzhled zábradlí musel být přibližně zachován v rámci geografie JM, stejně tak jak nám byla určena barva fasády. Jelikož se zábradlí přidělané ze stran, čímž došlo i k rozšíření schodiště.

Dalším faktorem, co prodloužilo rekonstrukci byly nadměrné teploty, kdy jsem vše konzultoval s laboratoří Baumit, kde jsem byl utvrzen o vhodné pracovní teplotě 12–25 °C!! Při vyšších teplotách dochází k prudkému vysychání, ztráty pojivosti a popraskání. Celou tuto záležitost jsme společně konzultovali s Pavlem Vašátkem a zhotovitelem. Proto došlo z obou stran k dohodě a pozastavení prací podle teploty.

Další konzultace byla provedena s panem Jurkaninem, který poukázal na své postřehy na základě vlastních zkušeností. V té době opět někdo rozšlapal poslední řadu dlažby u schodiště, což bylo řešeno odřezáním poloviny poslední řady a doplnění další polovinou dlažby tak, aby se nevhodná mezera rozpustila do spár. Viz zápis na webu 05.07.

Dále bylo zjištěno, že celý monoblok schodiště je vytočen od domu, a tak se dohánělo spousty nepřesností.

Následovaly opět vysoké teploty pro dokončení.

Bohužel nám rekonstrukci komplikoval fakt, že rekonstrukce musela probíhala za provozu, nemáme dva vchody.

Celkově byly veškeré práce dokončeny 21.7. – podle dodatku a dohodnutého termínu

PS: jsem rád, že se lidé konečně zajímají, celou dobu jsme to řešili vše zcela sami a jsme jenom lidé.

Na základě zkušeností s rekonstrukcí schodiště, bychom byli za výbor rádi, když se mezi Vámi najdou ti, kteří nám již dali najevo svoje zkušenosti, aby nám pomohli sestavit kontrolní skupinu pro další výběrová řízení, pravidelné konzultace a dohledy nad očekávanými dalšími rekonstrukcemi a jejich realizací.

Budeme rádi za každou pomoc, informace i zkušenosti a Vaši spolupráci.

Neformální konzultační schůzku, ohledně rekonstrukce schodiště a věcí dalších plánuji na začátek září, možná dříve, abychom si vše vyříkali, budu rád, když najdeme řešení a spolupráci o péči našeho domu do budoucna.

Převzetí díla je pozastaveno z důvodu podmětů vlastníků vůči chybám při zhotovení. Probíhá jejich vyhodnocování, zpracování a předání dodavateli pro vyjádření.

Budeme rádi, když se podaří sestavit revizní tím a nebude v tom sami.

Děkuji za spolupráci
Předseda výboru SVJ Bachova1568
Tomáš Tuček27.07. Schodiště předáno do užívání, další drobnosti za provozu. Doplnění vaničky, doplnění zábradlí a plastová madla na zábradlí. Je to 50/50, ale mnohem lepší než bylo.


26.07. Finální úklid, odvoz zbylého odpadu. Prach již spláchl déšť.

Opět nevychovaný pejsek. A však na jednu stranu možná radši lepší od pejska.

 


21.07. Pomalu probíhá dokončení, okolní úklid, odvoz nepotřebného a odpadového materiálu.
Dokončuje se začištění, mytí schodů a dlažby. V posledním kroku preventivní penetrace proti znečištění.


20.07. Práce jsme po dohodě do tohoto zastavili pro nadměrnou teplotu. Osobně jsem to konzultoval s laboratoří firmy Baumit, kde mi potvrdili, tak jak bylo na použitých materiálech uvedeno pracovní teplota 12-25°C, jinak hrozí prudké vysychání a rozpraskání. Provádělo se spárování, dlažby a schodiště, začištění a instalace horního zábradlí.
Z důvodu oken, kdy jedno okno bude nahrazeno brankou budoucí plošiny, bylo špatně dopočítáno konečné uchycení, z pohledu k domu, na levé straně. Bude doplněno.

Nevím, jestli rozhořčení vlastník, nebo nájemník, vede svého psa špatným směrem, opět čůrá na schody, což u původního, horního zábradlí, způsobilo zreznutí úchytu. 🙁


13.-15.07. Podařilo se doložit a uchránit dlažbu u dveří, sami jsme byli svědky, když došlo k nalepení, paní s holčičkou nám to prošlápla s dovětkem “ona nic neváží”. 🙁 vymačkané lepidlo, pokřivená dlaždice, znova.
Dále jsme zaznamenali pána, který jezdí z nějakým 80 kg přístrojem každý týden k někomu do domu udržovat nějaký kyslíkový agregát. Potvrdil nám i termíny kdy se pokládala dlažba, chybu si neuvědomil 🙁

Práce pro nadměrné teploty 15.7. zastaveny, teplota neodpovídá technologickým postupům pro použité materiály. Jak bylo několikrát namítáno, proč práce tak trvají je to zejména z důvodu vysokých teplot a prudkého vysychání.
Vyčkává se na teplotní časové okno, i dopoledne a ráno jsou teploty k 25°C.
Nejbližší termín pro spárování čtvrtek z rána.

Zábradlí je použito víceméně stejné. Musí se dodržet vzhled podle původního řešení, podle ustanovení geografie jižního města Praha 11. Zábradlí bylo přichyceno ze strany z důvodu možné výměny a opravy, sloupky do schodiště by jej opětovně narušily.

Dotazy vám rádi zodpovíme, při zjištění chyb a zkušeností s touto rekonstrukcí a odborníků v našem domě, zvažujeme sestavení rekonstrukčního týmu, abychom v tom příště nebyli sami, kde bychom probrali:
1, výběrové řízení firem 
2, zvolený postup, připomínky a upozornění na možné chyby.
3, sledování probíhajících prací a zvážení zaplacení stavebního dozoru.
4, prověření použitých technologií
5, konzultace k řešení, realizace a průběhu.

Neformální otevřenou diskusi všem, zvažujeme začátkem září.
Co se nepovedlo a jak příště, při dalších větších rekonstrukcích, postupovat jinak.


11.07. Pomalu se blížíme ke konci. Ještě zbývá zrevidovat chyby, projít si řešení pro odstranění. Pár drobných úprav a pomalu budeme předávat do používání.


07.07. Hurá, nikdo se včerejší opravy ani nedotkl a tak snad to vypadá dobře. Dnes se pokusili o dolepování soklů a mělo dojít i na spárování, ale vzhledem k vysokým teplotám a rychlému vysychání lepidel, byla práce po dohodě pozastavena.


06.07. Proběhla oprava podle dohodnutého řešení, došlo k zařezání dlaždic a nevhodná mezera byla rozpuštěna do spár.
Doufáme, že zabezpečení bude dostačující, aby to tam zase nějaký hňup nešlapal.


05.07. Kontrolní schůzka ohledně výtek z pohledu stavebních zkušeností pana Jurkanina.
Po předání chyb jsem pana Jurkanina a dodavatele pana Zajíce vyzval na společnou schůzku, abychom si chyby vyříkali.
Přítomen pan Tuček, Jurkanin, dodavatel pan Zajíc, + jeden nestranný vlastník, jako pozorovatel.
Zkonzultovali jsme průběh stavebních prací a překážek, kdy několikrát někdo položenou dlažbu prošlápl a několikrát se předělávala. Zejména malé děti, které se rozeběhly ke zvonku nebo i někdo, komu se nepodařila udržet rovnováha na přechodovém můstku, stane se.

Poslední chybou, kterou jsme řešili, byla spára, která vznikla mezi posledním nášlapem, schodnicí a dlažbou. Založení bylo provedeno na jeden špalík a nějakého důvodu někdo prostřední dlaždici prošlápl, kdy je vidět i vytlačené lepidlo a část na schodech, kdy si lepidlo odnesl na botě. Bohužel nemáme kamerový systém, zkusím poptat okolní domy, jestli někoho neviděli, kdo k týmu pana Zajíce nepatří. Dále se zřejmě snažil o nějaké vyrovnání, ale zcela si neuvědomil, co dělá, jelikož na pravé straně schodiště skončil až na 5ti špalících. Což způsobilo celkově ztrátu mezery k dalším dlaždicím a naprosto nevhodně způsobilo rozšíření mezery mezi schodnicí a přechodem k dlažbě.

Opětovné vytrhání dlaždic a doplnění nových, by způsobilo narušení izolace, která se bude muset i tak zčásti opravit i pro variantu, na které jsme se společně dohodli. Společně jsme se shodli na řešení první dlaždice v polovině rozříznout a znova doložit. Tím se získá další spára a tím se tak nerovnost do spár zčásti rozpustí. Pan Jurkanin informoval i o možnosti zařezání laserem, ale takovou technologii pan Zajíc nemá k disposici a pan Jurkanin nedovede poskytnout.

Pan Jurkanin v rámci svého rozhodnutí, vytvořil anketní lístek, pro sdělení Vašeho názoru. Výboj SVJ se od této akce distancuje, ale jelikož bylo neoprávněně využito prostředků – schránka SVJ, vezme výbor Vaše sdělení v potaz pro další analýzu.

citace z doručených odpovědí:

– aspoň bude mít nerozpadávající schodiště
– ještě příliš brzy na hodnocení, ale vypadají lépe a funkční snad budou

Dále k dotazům:
Do rohožky z deště bude zatékat minimálně, byla tam i před tím, plní úkol aby nánosy z bot se nezanášeli do domu.
Kamínky z posypu, sůl, sníh….
Pod rohožku přijde ještě vanička, která se jedno za čas vysype.

Přístup s kočárky bude řešen přes ližiny, tak jako tomu bylo před tím.
Až bude zprovozněna plošina, bude využita i pro kočárky, ližiny zůstanou například pro dopravu materiálu do domu, stěhování.

Několikrát překládané dlaždice, ano neustále je někdo bezdůvodně prošlapal.

Výška nášlapů, je o málo menší, než byla původně, nižší nelze vytvořit, se schodištěm bych se do prostoru nevešli.

Dělníci pracují podle klimatických změn, vyzrání betonáže a vysychání podkladového materiálu a lepidel. Při vyšších teplotách, nelze z důvodu nadměrného vysychání a popraskání lepidel.

Jejich pracovní čas není nějak ani smlouvou určen, počítali jsme s tím, že to bude náročná a dlouhodobá práce vzhledem nečekaným okolnostem, kdy se shody rozpadli po odebrání vrstvy kamínků. Vše je v jejich režii podle potřeby a možností.

Náklady na poškozený materiál, nelze zcela po nikom vymáhat, jelikož nemáme viníka při prošlapání položených dlaždic, a to již část materiálu jsme dostali od dodavatele navíc, mimo cenu, která byla původně stanovena a navýšena z důvodu nového vybetonování schodiště.

 


26.06. Odklad podle klimatických změn.
Nevhodná nadměrná teplota, odloženo z důvodu vysušení a popraskání izolace a lepidel.
Schody nelze odvětrat neodpovídají plány a výplň pod schodištěm, předpokládáme, že prostor pod schody je vyplněn celý betonem.
Odvětrání zastaveno, není kam a co odvětrat.

Pro opravu paty domu a boků schodiště bude opětovně využit Marmolit.


18.06. Pokračujeme pomalu, ale jistě.
Připravilo se bednění a začali se vytvářet nové schody.
Zároveň se začala obkládat podloha u vchodu, ale vzhledem k provozu je to trochu složité, sem tam se stane, že na to někdo šlápne a začíná se znova a znova. Možná tato část se bude muset dokončit o prázdninách, kdy bude snad menší provoz.


29.05. Tak řečeno a na jádro
Schodiště bylo rozbouráno až na zdravé jádro. Bohužel takový stav nebyl očekáván, ale když už, tak už ať je to pořádně.


27.05. Začala destrukce schodiště, pak bude rekonstrukce


26.05. Tak se pomalu začalo bourat a bylo zjištěno, že beton ve schodech je vyhnilý. Domluvili jsme se na postupu, jak to půjde vybourají se schody až na jádro bloku a udělají se schody nové. Na ně se pak usadí schodové nášlapy.
Pod schody se prorazí průduchy s mřížkou pro odvětrání.


21.05. Stavba náhradního schodiště
Byla zahájena výstavba náhradního schodiště. Abych pravdu řekl, sám jsem nečekal, že to bude takové parádní schodiště. Už bylo i mnoho hlasů, že by se líbilo, takové schodiště přímé naproti vchodu. Bohužel to není možné změnit, to je již na stavební povolení a nejsem si zcela jist, že by nám bylo vyhověno.


17.05. Předání staveniště
Předání klíčů od domu a sušárny, která bude využita pro uskladnění materiálu.
Složení dřevěného náhradního schodiště, složení betonových nášlapů.


Průběh rekonstrukce – stručně:

Vedle schodiště bude vystavené náhradní schodiště z důvodů plné disposice stávajícího schodiště pro rekonstrukci.

  • Bude se provádět zbroušení schodiště od alternativního řešení, které nám vydrželo skoro 10 let, ale již to není to pravé, co bychom od schodiště očekávali.
  • Po obroušení schodiště dojde k vyrovnání a rekonstrukci nášlapy z betonu vcelku, které je možné v případě porušení opravit a přebrousit.
  • Vzhledem k výměně zábradlí, které bude vzdušnější a přichycené ze strany schodiště, dojde k celkovému rozšíření schodiště asi kolem 15 – 20cm.
  • Dále se bude rovnat/brousit/odstraňovat dlažba plošiny u vchodových dveří, kde se bude provádět hydroizolace a nová dlažba.

Dopady:
Zvýšený hluk a prašnost při broušení, zejména v nižších podlažích 1. – 3.
Zvýšená opatrnost na náhradním schodišti i když se snažíme, aby bylo bytelné a bezpečné.

V druhé části při rekonstrukci plošiny nízký můstek mezi náhradním schodištěm a vchodem z důvodu neporušení při zasychání hydroizolace a později dlažby.