Úprava zeleně

Poslední dobou se nám trochu rozrostli keře u vchodu domu. Požádali jsme o úpravu externí firmu a zvažujeme dlouhodobější spolupráci. Tato akce nebyla zajištěna ze spolupráce s JMM.
Úklid schodiště od posypového materiálu bude zadán, jako jednorázová akce, úklidové firmě.

Předtím

Potom