TERMOSTATICKÉ HLAVICE – návod

Termostatické hlavice (dále jen hlavice) společně s termostatickým ventilem jsou samočinně pracující regulátory teploty.
Hlavice reagují na teplotu vzduchu v prostoru před radiátorem a v okolí hlavice, nikoli na teplotu radiátoru.
Při prostorové teplotě nižší, než je hodnota nastavená na hlavici (viz.níže uvedená tabulka), protéká topná voda ventilem do
otopného tělesa. Vzduch se v daném prostoru ohřívá tak dlouho, dokud není dosaženo hodnoty nastavené na hlavici.
K hlavicím musí být zajištěn volný přístup cirkulujícího vzduchu v místnosti tak, aby čidlo umístěné
v hlavici snímalo teplotu prostoru.

V případech, kdy je hlavice s radiátorem zakryta záclonou (závěsem), policí pod oknem-parapetem, dřevěným zakrytováním
celého radiátoru nebo v případech kdy je před radiátorem nábytek, od kterého se teplo z radiátoru “odráží” zpět na hlavici,
je funkce hlavice značně ovlivněna.

Podrobněji viz návod : hlavice návod – Bachova 1568

Mimo topnou sezónu je velmi důležité nechat termostatické ventily u všech radiátorů úplně otevřené – tedy nastavené na nejvyšší stupeň, obvykle na „pětku“. „Aby termostatický ventil spolehlivě a dlouho fungoval, je důležité jej během léta nechat otevřený. Pokud mimo topnou sezónu ventil na dlouho uzavřete, zbytečně se namáhá jeho pružina a může dojít i k zatuhnutí regulační kuželky, případně k jejímu poškození.

citace ze zdroje: ekolist.cz