Členům SVJ, vlastníkům bytových jednotek

Dne 11. 05. 2016 byla provedena distribuce do vašich schránek ohledně přehledu:
Inventura stavu dlouhodobých záloh na náklady spojené se zajišťováním oprav, provozu a údržby společných částí domu.

Jinými slovy, rozúčtování fondu oprav za rok 2015.

Sestavy jsou stažené z předpisu nájemného, jakékoliv nesrovnalosti, prosím, konzultujte s předpisem nájemného – Lucií Balcárkovou (226801228, balcarkova@jihomestska.cz).

Za výbor SVJ Bachova1568
Předseda výboru
Tomáš Tuček