Zeleň za domem

V poslední době sleduji, jak to chodí za naším domem u průchodu směrem k prodejně Tesco a od ní. Většinou se stává, že si někdo něco koupí, co si cestou chce sníst a náš pozemek se křovím se stává takovým odpadkovým košem. Dále pak to jsou rozveselení opilci z hospody a nonstopu, kteří využívají našeho pozemku jako WC.

Nedávno jsem několikrát viděl i postarší pány za všedního dne, kteří si prostě za křoví k nám odskočí.
Co jsem se díval kolem, tak u domu Bachova 1567 také kdysi bylo podobné křoví, které postupem času nechali odstranit. Nevím, jestli třeba pro začátek nezkusit tuto zeleň u nás snížit do výšky 1m, nebo ji definitivně odstranit.
Uvítám vaše připomínky, zbytek asi bude předmětem shromáždění SVJ.

Křoví za domem

Dokončeno – realizace zde