Zatékání střechy 2022

Opět, asi jako každý rok, trápí nás a náš dům a některé obyvatele zatékání střechou.

Od roku 2021 se zatékání projevuje i do BJ ve druhém patře.

Ty všechny události, řešíme s naším servisem pro střechu a stejně tak s připravovanou opravou fasády na našem domě.

Bohužel nelze to řešit ze dne na den, je potřeba na shromáždění přenést návrhy a ty nechat schválit do plánu oprav, jelikož cenově nejsou v naší kompetenci.

Revize a oprava, současných škod, bude pochopitelně sjednána v co nejbližším čase, když bude místo zatékání možné lokalizovat. To se týká především BJ pod střechou. Bude hrazeno jako havarijní oprava podle kompetence výboru SVJ.

Hlášení závady / úhrada za vzniklé škody

Hlásit závadu, ohledně zatékání je potřeba hlásit na výbor SVJ, písemnou formou (e-mailem bachova1568@seznam.cz) se všemi náležitostmi, které potřebujeme pro vyřízení pojistné události.

Především:

– bytová jednotka, patro, jméno, kontakt

– Datum a čas zjištění závady

– doložit fotografiemi vzniklé škody

– doložit fotografiemi z opravy

– jak byla řešena oprava, v jakém rozsahu práce a ceny – faktura za opravu.

Dále kontakt za sebe, kdo bude případně k disposici pro likvidátora.

Číslo účtu, kam bude případná úhrada za škodu vyplacena.

 

Ohledně střechy jsme již 26.6. kontaktovali opraváře. Bohužel nelze opravovat v dešti.
Bude předán na Vás kontakt, aby se s Vámi spojil, pro vysledování závady.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
Tomáš Tuček