Zápis ze shromáždění

Poslední shromáždění bylo pojato spíše jako otevřená diskuze. Nedostavilo se nám právní se svým počtem jednotek za MČ11 a tak se to pojalo jako diskuse. Z tohoto sezení je zpracován zápis, který se chystá na distribuci. V dalším kroku se připravuje anketní hlasování, pro doplnění fondu oprav a dokončení některých akcí.