Zabezpečení schodiště v zimním období

Hledáme řešení, jak zabezpečit přes zimu schodiště při napadnutí sněhu a namrzání schodiště.
Zatím je v domě pár dobrovolníků na zametání schodiště, další způsoby zabezpečení hledáme.

Vyřešeno.