Výpadky STA – Oprava

Probíhá oprava na společné televizní anténě STA. Mohou se během dne vyskytnout nějaké výpadky, nebo nepůjde signál z STA vůbec. V případě nefunkčnosti k dnešnímu večeru, kontaktujte pana Vašátka. Bude následně opraveno.

Co se celé STA týče, je již zařízení zastaralé a bude nutná rekonstrukce. Momentálně dáváme dohromady postup a průběh řešení. Stejně tak to bude znamenat celkově nové rozvody do BJ. Zvažujeme způsoby jak se budou nové rozvody řešit.