Vyklizení společných prostor

Vyklizení společných prostor
sklepy
– nekompromisně –

Již ke konci minulého roku 2023, jsme zmiňovali vyklizení společných prostor ve sklepě. Časově jsme se k tomu nedostali a nyní nastává čas nekompromisního úklidu celého domu před požární revizí.

Již při poslední revizi, jsme obdržely z kontroly výtku, nyní by to mohlo být již na pokutu nemalé částky.

Ve sklepních prostorách byla vyznačena místa, žlutým pruhem. Vše v těchto prostorách bude na náklady domu zlikvidováno.

Využito Občanského zákoníku, domovního řádu,
stanov SVJ Bachova1568, kompetence výboru.

Termín vyklizení: 18-22.3. 2024

Případné námitky směrujte na kontakty výboru.

S pozdravem
Předseda výboru
Tomáš Tuček