Vyjádření MČ Praha 11 a PVK, a.s. ve věci pitné vody

citace z vyjádření MČ Praha 11

Vyjádření PVK, a.s. k situaci posledních týdnů, přestože aktuálně výrazně vysoké letní teploty pominuly:

„Potvrzujeme, že v těchto dnech mohou obyvatelé Prahy 11 zaznamenat v této oblasti změnu v senzorických vlastnostech dodávané pitné vody. Změna senzorických parametrů vody může být částečně způsobena dočasnou plánovanou změnou technologie na Úpravně vody Želivka. Tato událost však nemá vliv z pohledu plnění limitů Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. 

Další příčinou jsou aktuální vysoké teploty, které zintenzivňují vnímání senzorických vlastností vody, kdy vlivem vysokých teplot dochází k ohřevu dodávané pitné vody ve vnitřních rozvodech a v případě delší doby zdržení v takto vyhřátých rozvodech může docházet k negativnímu ovlivnění kvality vody. Proto doporučujeme dostatečné odtočení pitné vody do konstantní ,,studené” teploty. Pozorované změny by měly ustoupit při výrazném snížení aktuálních teplot v trochu delším časovém horizontu (minimálně několika dní). Plánovaná změna technologie na UV Želivka je do konce listopadu. 

Plné znění na webu MČ Praha 11