Ukončení reklamace schodiště

Na základě neoficiální technické skupiny za přítomnosti členů výboru ze dne 22.8.2023, jsme zhodnotili všechny chyby a navrhli řešení, které byly sepsány do reklamačního protokolu a předány zhotoviteli.

Zhotovitel na ně reagoval kladně a dohodli jsme se na schůzce 31.8.2023, kde budou naše návrhy opětovně předneseny a konzultovány na místě pro opravy a dokončení.