Tříděný odpad

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP) Vám děkuje za podnět týkající se svozu tříděného
odpadu na kontejnerovém stanovišti číslo 11/111 v ulici Bachova.

OŽP pravidelně provádí kontrolu stavu zaplněnosti nádob na tříděný odpad, u předmětného stanoviště však neshledal, že by docházelo od posledního navýšení frekvence svozů k přeplňování kontejnerů na papír či plasty.

Pokud by však k přeplňování kontejnerů nadále docházelo, kontaktujte svůj výbor SVJ Bachova1568 (bachova1568@seznam.cz) s přiloženými fotografiemi přeplněných kontejnerů.

Pokud OŽP shledá, že dochází k pravidelnému přeplňování kontejneru na jakoukoliv složku tříděného odpadu, zváží podání žádosti Magistrátu hlavního města Prahy o přistavení další nádoby na přeplňovanou složku v provizorní pozici.

K tomu, aby byla žádost úspěšná, OŽP potřebuje tři fotografie, každou z jiného týdne.
Děkujeme za pochopení.