Termoregulace II

Vážení vlastníci a nájemníci bytových jednotek a nebytových prostor,
Začátkem měsíce května proběhla 1. část termoregulace ve sklepích na rozvodech a patě topné soustavy.

Další 2. částí budou bytové jednotky v termínu od 17. června do 19. června 2019.

Výměna termostatických ventilů a montáž uzavíratelných šroubení bude provedena na
základě vypracované projektové dokumentace, podle které budou jednotlivé termostatické
ventily v bytech nastaveny. Funkční a správně nastavené termostatické ventily v bytech
umožní uživatelům bytě bezproblémovou individuální regulaci tepla a nastavení optimální
teplotní pohody v jednotlivých místnostech.

Práce budou realizovány v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin. Podle rozpisů na jednotlivých patrech.

Kontakt pro případné další dotazy ohledně montáží: Jan Staník – tel. 728 704 275 nebo výbor SVJ.

Napsat komentář