Stříška nad schodiště a další.

Zahájili jsme poptávku na realizaci zastřešení schodiště.
Distribuce zápisu z posledního “diskuzního” shromáždění.
Probíhá sestavení anketního hlasování – náhrada za poslední neusnášeníschopné shromáždění.