STA společná televizní anténa

Od února 2014 se dokončila oprava v rámci zprovoznění STA. Do konce ledna postupně probíhal tento servis u jednotlivých BJ. Všem, kteří opravu požadovali, byla STA zprovozněna.

Další kolo digitalizace ovšem asi nebudeme schopni zajistit. Myslím tím rozšířené vysílání jednotlivých programů ve formátu HD. Záleží to především na kvalitě našeho vedení, které už tak funguje jinak, než by mělo a na signálu je značný úbytek kvality. Bohužel v plné kvalitě byste měli na televizoru kostky, jelikož signál by nezvládal po starém vedení projít.

Znamenalo by to rekonstrukci celého vedení.
O tomto problému víme a stejně tak počítáme s tím, že nás tato rekonstrukce jednou nemine. Muselo by se však využít nového alternativního vedení chodbou. (dokončeno 2021-2022)

Jestliže požadujete kvalitnější televizní signál, využijte nabídky dalších společností Internet v našem domě.

V případě poruchy STA se obracejte na Pavla Vašátka, Tomáše Tučka.