Spolu za lepší 11 – participativní rozpočet Prahy 11

rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že podávání návrhů v rámci projektu „Spolu za lepší 11 – participativní rozpočet Prahy 11“  bude končit dne 29.3. 2018.  V případě, že s podáváním váháte, můžete se inspirovat u našich spoluobčanů, kteří své návrhy již  podali.

Na webu se postupně návrhy objevují

Co je k vyplnění formuláře potřeba:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • telefon, email
 • název návrhu
 • popis návrhu- několik vět, čeho se návrh týká a co je jeho cílem, proč jej navrhuji
 • jak využijí nápad obyvatelé Prahy 11- *krátký popis, jak bude návrh sloužit obyvatelům Prahy 11 – např. kolik osob jej využije, zda bude využíván sezónně nebo celoročně.
 • místo realizace
 • orientační náklady za projekt
 • orientační doba realizace
 • orientační náklady na údržbu- za 1 rok
 • foto stávajícího stavu
 • podpisový arch – 5 podpisů

VV příloze formulář k vyplnění, ale je možné mi údaje zaslat na email a já je sama vyplním do formuláře.

Pravidla projektu Spolu za lepší 11- 25012018

Formulář na podávání návrhů- Praha 11 26022018

e-mail: sadlovam@praha11.cz