Shromáždění vlastníků jednotek 2018

Výbor Společenství vlastníků jednotek Bachova č. p. 1568

svolává

podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům

shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat dne 11.10.2018

v  19.00 hodin v jídelně ZŠ Mikulova 1594, 149 00 Praha 4

 

Program shromáždění

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba předsedy zasedání

3. Volba zapisovatele a ověřovateIe zápisu

4. Zpráva o činnosti výboru

5. Schválení zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2017

6. Volba dalších členů výboru SVJ, znovu zvolení

7. Hlasování o zprovoznění odemykání přes domovní telefony – dokončení.

8. Zpracování osobních údajů – GDPR – informační bod Mgr. Jakub Lapáček (JMM)

9. Schválení plánu oprav od roku 2019

10. Schválení a souhlas s instalací optického kabelu spol. T-Mobile

11. Různé – Připomínky k vymalování a realizaci podlahy. Přeplatky automaticky na účet, jestliže je placeno z účtu. Prohlídka rozvodů vody a odpadů u BJ

12. Diskuse.

13. Závěr.