Shromáždění vlastníků 2023 červen

Rád bych vás informoval o Shromáždění vlastníků jednotek.
Které se bude konat dne 01.06.2023

v 18.00 hodin (prezentace 17:30) v jídelně ZŠ Mikulova 1594, 149 00 Praha 4

  1. Schválení zprávy o hospodaření a účetní závěrky za rok 2022
  2. Informace o předpisu, výpočet předpokladu výdajů 2023
  3. Snížení ceny za odpady – odebráním jednoho svozového dne
  4. Snížení ceny za úklid – zrušení desinfekce
  5. Konzultace ohledně částky Fondu Oprav – návrhy
  6. Revize plánu oprav 2023, čerpání / doplnění 1,5mil pro rekonstrukci střechy
  7. Schválení pro stavbu výtahové plošiny podle pravidel pro Územní Rozhodnutí

Nemáme zájem Vás dlouho zdržovat, ale podle pravidel si potřebujeme některé věci říct a schválit, pokud možno v rámci všech vlastníků BJ a MČ Praha 11.

Máte-li nějaká vlastní témata pro shromáždění, využijte například náš formulář nebo schránku SVJ.

Velice děkujeme za spolupráci.