Shromáždění vlastníků 2022 – šotek

Jak už to bývá, když si člověk myslí, že má vše perfektně vyladěno, objeví se tu a tam nějaký ten šotek.
Tentokrát nám z dokumentace odebral a schoval plnou moc.
Soubor ke stažení elektronické verze opraven a jinak pro jistotu přikládám i zde.

00013_plna_moc

Dodatečně bude přiložen k obálkám při distribuci do schránek.

Děkuji za pochopení
Tomáš Tuček