Schůze výboru

Po delší pauze se uskuteční schůze výboru. Pozveme mezi sebe nového člena a vlastníka další bytové jednotky. V současné době máme pod SVJ již 46 bj. Je to už slušná většina, abychom rozhodovali za dům a dovedli znova poskládat opět funkční výbor. V současné době máme pouze 3 členy + 1 host. Nebojte se přijít na cokoliv zeptat nebo doplnit nějakou tu připomínku, na co bychom mohli zapomenout a nemusíte být jen členem SVJ. Stejně tak se můžete zapojit do našeho výboru.

Budeme sestavovat program shromáždění členů SVJ, které by se mělo uskutečnit na konci dubna a bude tomu pak již každý rok. Tento krok byl nutný k narovnání schvalování účetní závěrky vždy za uplynulý rok.

Schůze výboru se bude konat v sušárně našeho domu 9. 3. 2017 v 18:00.