Revize plynových rozvodů 2023

VÝZVA
obyvatelům domu Bachova 1568/3

Vážení uživatelé bytů,
z pověření Správní společnosti Jihoměstská majetková a.s. Vás žádáme, v souladu se zákonnými předpisy, které řeší bezpečnost provozu technických zařízení, o spolupráci při provádění: Revize plynových rozvodů.

Je nezbytně nutné, i s ohledem na Vaši bezpečnost a ochranu majetku, umožnit přístup našeho technika do všech společných prostor domu, kde se nachází plynové rozvody a do Vámi užívaných prostor bytu.

Pro tyto účely stanovujeme následující datum a čas:
pondělí, 27.03.2023 v době od 16,00 do 17,00 hod.

Naléhavě Vás žádáme nejen o Vaši přítomnost celém uvedeném časovém rozpětí ve Vašem bytě, ale i o respektování aktuálních opatřeni pro omezení nákazy Covid-19.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.
Dispečink tel.: 261 226 761
Dispečink e-mail: praha@POservis.cz.
Provozní doba dispečinku: Po – Pá: 8 až 15 hod.