Report událostí za poslední čas . . .

Schodiště, zatím jsme stále v reklamaci a řešíme odstranění závad.
– V první řadě je to klouzavost schodů, kterou způsobil nano nátěr proti nečistotě. Nátěr bude odstraněn a budou dolepeny brzdné pásky.
Zábradlí, po neustálém dohadování o způsobu provedení zábradlí, zhotovitel přistoupil na zhotovení nového zábradlí novou firmou.

Zároveň tímto děkuji všem, co pomáhají schodiště udržovat v rámci zimních měsíců a sněhových nadílek.

Střecha – dokončeno, konečně je dům a 7. patro zabezpečeno proti průsakům ze střechy. Střecha zateplena a zaizolována.

STA – společná televizní anténa, poptejte se, zařídíme.

Sklepy – se nepodařilo v rámci společných prostor vyklidit.
– přesuneme tuto akci na jaro.

Fasáda – dokončení vchodu (dokončení schodiště, realizace jaro)

Zjišťování ohledně dotací na rekonstrukci fasády a střechy.

Příprava na jarní shromáždění (březen–duben 2024).

Neváhejte se na cokoliv zeptat
Předseda SVJ Tomáš Tuček
724 216 571
www: https://bachova1568.cz
e-mail: bachova1568@seznam.cz