Reklamace zábradlí schodiště

Vzhledem k naší reklamaci na zábradlí k novému schodišti, došlo ke sporu mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelskou zámečnickou firmou. Pan Zajíc přistupuje k řešení projednat tuto věc s nestrannou zámečnickou firmou, aby posoudila řešení a vyhotovení.

Naše reklamace k zábradlí ze dne 11.10.2023: Rekonstrukce schodiště reklamace zábradlí SVJ Bachova1568

Dále během 23-25.10. dojde k dalšímu posouzení, zda nechat opravit, předělat, nebo vyhotovit nové zábradlí, jelikož ani po dalším kole opravy to není zcela podle našich představ a přikláníme se ke zhotovení zábradlí nového jinou zámečnickou firmou.

Zároveň pan Zajíc poslal ze své strany omluvu našemu domu za nevhodný výběr subdodavatele na zámečnické práce a bude tuto záležitost s námi řešit až do konce k naší spokojenosti.

Jaroslav Zajíc omluva