PRE oznámení o vstupu na pozemek termín

PRE – Dovolujeme si Vám oznámit, že pro zajištění spolehlivého provozu distribuční sítě plánujeme v rámci akce ,”Praha 11 – Chodov, uI. Mikulova a okolí, obnova kabelů VN, NN, zrušení TS 3074, 140043″ v termínu o5/2017 – 12/2o17 provádět tyto činnosti na zařízení distribuční soustavy:

Obnova kabelového vedení NN/VN včetně obnovy přípojkové skříně realizovanou prostřednictvím jejich výměny ve stávající trase ve smyslu $79 odst 2. písm.s) zákona č. 183/2006 sb., stavebního zákona.

Konkrétní termín prací bude ještě upřesněn cca měsíc předem.

Přesné znění oznámení od PRE

Aktualizace termínu je v rozsahu: 03.09.2017 – 30.11.2017

Upřesnění termínu ze dne 10.08.2017