Pozastaveno předání dokončené rekonstrukce schodiště

Předávací protokol byl ze strany výboru SVJ pozastaven, z důvodů vyjádření vlastníků BJ pro nespokojenost s výsledkem rekonstrukce.

Je zapotřebí shromáždit od vlastníků BJ podklady pro reklamaci.
Vytvořit zápis, posoudit výtky a předat vyjádření dodavateli.

V tomto řízení prosíme o spolupráci:
Kontaktujte výbor pro domluvení termínu schůzky:
( schránka SVJ / e-mail: bachova1568@seznam.cz / Nahlásit SVJ )
budeme Vás zpětně kontaktovat podle kapacity volného času.

Připravte si podklady:
– jakou chybu chcete rekonstrukci vytknout
– jakým způsobem jste k chybě dospěli (vlastní posouzení, měření, ….)
– jaké navrhujete řešení pro opravy

Uvítáme jakoukoliv spolupráci pro toto téma.

Děkujeme za spolupráci
Výbor SVJ Bachova1568