Poruchy STA společná televizní anténa

Poslední dobou máme nahlášeno pár závad na STA společná televizní anténa.

V době 2014 se provedla kontrola a částečná oprava v některých BJ.
V roce 2021–2024 proběhla rekonstrukce vedení vnitřkem domu
a je na každém patře připravena pro rozvod do BJ.

Nyní již nastalo dosloužení některých modulů a po starém vedení ve zdi již nebude přenos signálu možný.

Jelikož z důvodu vývoje a již provedené rekonstrukce, jsme nuceni přejít na modernější prvky a již bude využito jen vnitřní vedení domem. Do BJ se musí udělat nový rozvod.

Poruchy a zavedení do BJ, si vyžádejte na adrese SVJ:
bachova1568@seznam.cz

Případně můžete využít zavedení TV od dalších poskytovatelů v našem domě.
https://bachova1568.cz/rychla-pomoc/ – Internet v našem domě.

Děkujeme za pochopení
Výbor SVJ Bachova1568