PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy

Již nám byl vypracován Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Tato dokumentace je umístěna na portále SVJ, anebo je k nahlédnutí, či zapůjčení ohledně prodeje BJ apod. k disposici u pana Tučka, Vašátka, paní Součkové.

penb