Oprava tepelné soustavy

Od 5.10 – 9.10.2015 probíhá ve sklepě výměna zavíracích kohoutů na tepelné soustavě. Již tak bylo definitivně rozhodnuto, abychom předešli problémům z minulých let. Navíc po napuštění soustavy bude rozvod odvzdušněn a snad bude i rozvedení tepla lepší. Zároveň došlo k odstranění radiátoru ve vchodové hale, který byl již přes dva roky nefunkční a stal se zcela přebytečným. Snížil se tak nepatrně náklad na topení za společné prostory.