Okolí – Městská část Praha 11

Prosíme, aby veškeré podměty týkající se protiprávního jednání či porušování celospolečenských pravidel v podobě znečišťování okolí, špatného parkování, bezdomoveckých ležení, spadlých stromů, nebezpečných kanálů, odkrytých lamp veřejného osvětlení, vraků vozidel, nepořádku a řady dalších…..

Bylo v daných případech předáno na:
NON-STOP operační středisko OŘ MP Praha 11 na tel.: 222 025 674 / 222 025 675
či občanskou linku úřadu MČ Praha 11 na tel.: 800 104 300 / obcanskalinka@praha11.cz

Děkujeme za spolupráci
MČ P11 a výbor SVJ Bachova1568