Odvzdušnění topení

Během 48. týdne se budeme snažit ve spolupráci s BJ odvzdušnit topnou soustavu.
Koncem týdne pak proběhne celkové odvzdušnění v 7.p.
Spoléháme na Vaší spolupráci.