Odečty nákladů

V minulém roce 2023 se čerpal elektrický proud a voda na opravy našeho domu.
S předpisem, techniky a společností Profitherm řešíme, jak poměrnou část (rozdíl z oprav) odečíst z vyúčtování, která nebude rozpočítána do předpisů, ale bude hrazena z fondu oprav a přičteno k opravám.