Nevhodné používání výtahu

Již několikrát máme zaznamenáno, že někdo namačkal tlačítka ve výtahu a on tak jezdí po patrech, což vede k neustálému spínání a rozpínání motoru a zbytečnému čerpání energie.
Měli jsme podezření, dnes již víme kdo, myslím, že lze lehce identifikovat.

Děkujeme, že si všímáte.

Doufáme, že bude zjednána náprava.
Děkujeme za spolupráci