Návrh na změnu termínu pro zasedání shromáždění SVJ Bachova č.p. 1568

Po zralém uvážení se výbor rozhodl vlastníkům jednotek navrhnout přesun termínu konání zasedání shromáždění SVJ na jarní období.

K tomu závěru jsme dospěli z důvodu schvalování ročních účetních závěrek SVJ, které jsme až do současnosti schvalovali s ročním zpožděním.

Na jaře 2017 bychom si tak schválili účetní závěrku SVJ za rok 2015 a zároveň také již v té době zpracovanou účetní závěrku SVJ za rok 2016 před doběhnutím lhůt pro právě skončené zdaňovací období.

Toto rozhodnutí ovšem není zcela v souladu s občanským zákoníkem a našimi stanovami, proto respektujeme jakékoliv námitky a připomínky předložené vlastníky během měsíce listopadu roku 2016.

Podle stanov SVJ máme povinnost informovat o svolání zasedání shromáždění 15 dnů předem, čímž by tedy konání případného zasedání shromáždění vycházelo na 20. prosince 2016. Konání zasedání shromáždění v tomto termínu nepovažuje za zcela rozumné.

Vaše připomínky můžete sdělit telefonicky na čísle 774 205 263, e-mailem: bachova1568@seznam.cz, nebo písemně do schránky SVJ Bachova č.p. 1568.
Stejně tak budou vítány vaše eventuální podněty do programu zasedání shromáždění.

Děkuji za pochopení a spolupráci
Předseda výboru SVJ Bachova 1568
Tomáš Tuček