Nabídkové letáky

Po všech lapáliích s letáky včetně distribučních firem se rozhodlo následovně.
Letáky budou ponechány a nadále distribuovány do našeho domu.
Místo pro letáky bylo přesunuto ze středu schránek do levého ústraní, prostoru ihned za dveřmi.
K disposici je 14 kapes.

Požádal jsem distribuční firmy pro roznašeče:
Nepřejeme si, aby se letáky povalovaly po schránkách, nebo poházeny po chodbě.
Aby pokud možno, bylo množství letáků od jednoho typu upraveno max na 20 kusů.
Na čas budeme sledovat.

Děkuji za spolupráci a snad to bude fungovat.