Korespondenční hlasování – per rollam

V rámci našeho SVJ Bachova1568, proběhlo 1.3. – 15.3. Korespondenční hlasování – per rollam. Výsledky jsou již zpracovány a dokončuje se zápis, který bude vystaven na nástěnce našeho domu. Ostatní přílohy budou k disposici na portále Jihoměstská majetková a. s., nebo na vyžádaní u výboru SVJ Bachova1568.

Všem zúčastněným děkuji za spolupráci.

Předseda výboru
Tomáš Tuček