Kontejnerové stání

Na základě domluvy se správní firmou byla opravena žlutá čára u kontejnerového stání.
Není k disposici lepší foto 🙁