Kluzké schodiště

Po prvním napadnutí sněhu, zašlapání sněhu na schodišti a jeho namrznutí, schodiště klouže.

Ano, cokoliv namrzne, zmrzne, klouže a klouzat bude, tomu se nelze ubránit.

Bohužel dodnes nevíme a nedostali jsme informaci jak Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Prahy 11 bude zajišťovat úklid sněhu a zabezpečovat chodníky proti uklouznutí.

Jelikož se schodiště nachází na našem pozemku je to na nás a můžeme si pouze stěžovat na chodník u vchodu domu, který je majetkem Magistrátu hlavního města Prahy.

Podařila se u některých obyvatel domluvit dobrovolná pomoc v tom, že bude v chodbě u schránek koště, kterým se mohou schody při napadnutí sněhu zamést, aby se zamezilo jejich zašlapání sněhem a namrzání.

Jestliže by se někdo chtěl, formou brigády, ujmout přes zimní období péče o schodiště, informujte nás určitě se dohodneme.

Tuto zimu budeme muset opatrně našlapovat. Na jaře, hned po shromáždění (březen – duben) budeme řešit stříšku schodiště.
Výbor nemá již další kompetenci čerpat z fondu oprav.

Dalším vylepšením, při nějakém vhodném čase sucha, budou na schodiště dolepeny další širší brzdné pásky.

Děkujeme za pochopení a spolupráci