Havárie voda

V pátek 30.11.2018 se opět vyskytla havárie s vodou. Opětovně stejný problém prasklá pancéřka na přívodu vody. Bohužel tentokrát to nebyla jen prasklá pancéřka ze které by unikala voda, ale tentokrát se roztrhla zcela.

Zajímavé je, že tato bytová jednotka, ve které se to stalo byla městkou častí Praha 11 a správní firmou rekonstruována a z fotografie je zřejmé, že toto se nestalo během jednoho měsíce. Již po několikáté jsem na shromáždění zmiňoval, že požaduji kontrolu rozvodu vody v nájemních bytových jednotkách. Jen nevím, jestli to někdo, kdo zastupoval město, přednesl dále na radě městské části.

Co se týče úklidu vody v domě po havárii, zajišťovali jsme to společně s Pavlem Vašátkem. Cena a faktura za úklid byla odeslána na městkou část a doufám, že se k tomu postaví čelem. Řekl bych, doslova a do písmene, že tento problém právě tak akorát přetekl. Dále tuto situaci řeším s technikem správní firmy, který má sám zájem na tom, aby byla provedena kontrola a případně podle rozpočtu městské části, se provedlo v těchto bytových jednotkách předělání přívodu anebo aspoň pancéřky byly vyměněny.

Z tohoto důvodu jsme byli nuceni vypnout přes víkend i elektrickou energii v domě pro osvětlení a společnou televizní anténu, jelikož voda zatekla i do rozvodů a zaplavila i elektroměr. Co se týče malby a podlah bude provedena kontrola zhruba za měsíc až vše ve stoupačce a v panelech vyschne. Podle posouzení podlahářem a malířem se pak bude postupovat dále. Budu se pak znova dohadovat s městem, kdo a jak škodu uhradí. Nevidím důvod, proč by se toto mělo hradit z fondu oprav a dále pak řešit s pojišťovnu. Toto způsobila jednotka, která je ve vlastnictví městské části a nedokonalé technické revizi.

Předseda SVJ Bachova 1568
Tomáš Tuček