Generální úklid domu

Dobrý den,
v pondělí 17.6. od 10:00 bude v našem domě prováděn generální úklid, naší úklidovou firmou Pražský úklid, s.r.o.

Připomínky a zjištěné nedostatky hlaste výboru SVJ Bachova 1568.

Děkujeme za spolupráci.
Výbor SVJ Bachova1568