Dokončení rekonstrukce fasády

Úspěšně byla dokončena rekonstrukce fasády.
Průběh z rekonstrukce

Zbývají balkony, které byly vynechány z důvodů zasklení nebo zasíťování, nevhodné pro přístup.
Bude projednáno na shromáždění vlastníků, jak a komu zadáme a jakým způsobem budeme realizovat dokončení.
Pata domu byla vzhledem k financím prozatím vynechána a když nám bude finančně dovoleno bude realizováno s izolací domu. Do té doby, je zatím rekonstrukce paty vcelku i nevhodná.

Přeložení vedení UPC/Vodafon.
Bohužel, zde nastalo pár komplikací.
Jednou z nich byl sám Vodafon, který nedovedl stanovit termín dokončení od sundání lešení.
Další bylo neustále se měnící počasí.
Výpadky se nedaly dopředu avizovat, jelikož nebyla včas předána informace, kdy se budou práce provádět. Abych pravdu řekl, bylo tak nějak podle počasí a nálady techniků.

Bohužel toto nebylo zcela v naší kompetenci řídit a za problémy se omlouváme.

Něco málo z „otázky / odpovědi“
1, proč se boky domu jen natírali a nenatahovali se taky stěrkou?
Boky (štíty) se pouze natírali z finančních důvodů, je to značně levnější.
Štíty nebyly rozpraskané jako průčelí, a proto se zvolila levnější technologie.
Životnost obou variant by měla být přibližně stejná.

2, prováděli se nějaké opravy i kolem oken, když tam byli jen malující horolezci?
Horolezci prováděli opravy kolem oken a zapravili jednu díru po ptácích.

3, jaká je výdrž momentální opravy
Nyní máme prakticky „novou“ fasádu, po cca 10 letech zase zkontrolovat stav.

4, oprava a domalování vchodu
po dokončení schodiště.

Další dotazy směrujte na výbor SVJ Bachova1568 (písemně, e-mailem, prostřednictvím webu https://bachova1568.cz/)

Děkuji za pozornost
Předseda výboru SVJ Bachova1568
Tomáš Tuček