Distribuce potvrzení o příjmech z pronájmu

Proběhla první část elektronická distribuce potvrzení o příjmech z pronájmu. Kdo si vyžádá papírovou verzi, bude doplněno.
Zbylá potvrzení, vlastníkům bez elektronické komunikace, budou předána do schránek.