Částečné uzavření Opatovské ulice

od 01.11.2019 0:00 hodin do 03.11.2019 24:00 hodin
v úseku od křižovatky s ulicí Ke Kateřinkám až ke kruhovému objezdu s ulicemi Bohúňova a Metodějova, a to z důvodu demolice lávky vedoucí od polikliniky Opatovská k pochozí zóně.

Lávka byla předána do správy městské části Praha 11 Magistrátem hl. m. Prahy v minulém volebním období, aniž by byl předávajícím specifikován její aktuální stav. Na místě jsme proto ihned nechali provést dvě mimořádné mostní prohlídky, přičemž v druhém případě byla navíc specialisty z Kloknerova ústavu provedena diagnostika mostní konstrukce vnitřními sondami. Obě prohlídky potvrdily, že je poškození lávky nenávratné a jediným východiskem je její stržení. Možnost přechodného podepření lávky, kterou jsme rovněž prověřovali, se ukázala, vzhledem k provizornosti takového řešení, jako příliš nákladná. Nakonec jsme se rozhodli přistoupit k demolici ještě v tomto roce. Konečným záměrem městské části Praha 11 je pak výstavba lávky nové.

Pro cestující je po dobu uzavírky zajištěna objízdná trasa i náhradní autobusová doprava. Veškeré informace k dočasným změnám, včetně informačního letáku Dopravního podniku hl. m. Prahy, naleznete v příloze.

Informační leták Dopravniho podniku hl. m. Prahy

Městská část Praha 11 zpráva