Atelier nedovolená galerie

V pátek 20.08.2021 bylo zaznamenáno dotčení společných prostor od atelieru, který si ve vchodové hale zřídil galerii a to bez jakéhokoliv upozornění nebo konzultace.

Obrázky byly nalepeny na zdi výmalby a po odstranění bude zhodnoceno poškození.
Leč je to úsměvné, jedná se o nevhodné chování nájemce atelieru vůči společným prostorám domu a vše bylo předáno správní firmě k řešení a sjednání nápravy.

Edit: 15.9.2021 – vše bylo na náklady atelieru odstraněno a opraveno, ve spolupráci s malířem, který se stará o náš dům v rámci výmalby.