Aby topení dobře fungovalo

Proběhlo zahájení topné sezóny a po zahájení nemáme hlášeny žádné závažné chyby, až na drobné odstávky PTAS.

Nestihneme kolikrát včas dopředu informovat, než se k nám informace dostane a případné výpadky v našem domě můžete sledovat zde: https://www.ptas.cz/odstavky-a-poruchy/, nebo nás kontaktujte, zjistíme příčinu.

Dále je potřeba provést:

odvzdušnění těles topení v BJ.
– na samostatných tělesech, zkontrolujete tak, že se Vám teplo, při plném otevření termo-hlavice, v tělese rozlije po celé jeho délce od kohoutu až po konec topení. Jestliže je zahřátá pouze polovina od kohoutu, je potřeba odvzdušnit těleso topení.
Zvládnete samostatně, nebo nás kontaktujte.

odvzdušnění topné soustavy.
– Postupným plněním topných těles v celém domě, se vzduch vytlačuje do stoupaček a brání tak průchodu teplé vody pro vytápění.

Je zapotřebí v týdnu 27.11. – 1.12. otevřít naplno po dobu nejméně 20minut, všechna topná tělesa v Bytové Jednotce.

Koncem týdne bude provedeno odvzdušnění v 7.p. ve spolupráci s výborem, případně Pan Vašátko.

Děkujeme za spolupráci
Výbor SVJ Bachova 1568